Een hond uit het buitenland adopteren

Een hond uit het buitenland adopteren

Wat komt erbij kijken als je een hond uit het buitenland wilt adopteren en waar moet je vooral goed op letten? Op die vragen wil ik in deze blog een antwoord geven.

Organisaties

Er zijn veel organisatie die tot doel hebben een hond uit een ander land te plaatsen bij een Nederlands gezin. Een overzicht van organisaties is te vinden op de website van Stray AFP, een afkorting van Animal Foundation Platform. Deze lijst is echter niet compleet.

Er is naast steun voor deze stichtingen ook kritiek en afkeuring. Een eerste reden hiervoor is de mening dat er voldoende honden in Nederlandse asielen zijn en dat het voor die honden nadelig is als er ook honden uit het buitenland worden gehaald. Deze mening is echter niet op feiten gebaseerd, maar op aannames. In werkelijkheid zijn er niet zoveel geschikte huishonden in Nederlandse asielen.

Een andere reden is dat er voor veel honden die nog bij iemand verblijven een nieuw thuis wordt gezocht. Een website als verhuisdieren bemiddelt hierin en daar blijken inderdaad veel honden voor herplaatsing aangeboden te worden. Dit zijn zeker honden die ook in aanmerking behoren te komen voor een nieuwe woonplek, al is het wel belangrijk om zeker te weten waarom de hond niet op de huidige woonplek kan blijven.

Helaas hebben ook de eerdergenoemde stichtingen de weg naar verhuisdieren gevonden. Door honden alvast naar Nederland te halen en in gastgezinnen onder te brengen, kunnen ze die honden als te herplaatsen honden promoten op verhuisdieren. Daarmee schiet verhuisdieren naar mijn mening de eigen doelstelling voorbij.

Matching

Het is belangrijk dat de stichtingen hun honden goed selecteren op geschiktheid voor een leven in een Nederlands gezin. Niet elke hond is hiervoor namelijk geschikt. Honden die afwijkend gedrag vertonen kunnen niet zomaar geplaatst worden. Je wilt tenslotte geen hond met bestaande gedragsproblemen in je gezin opnemen.

Ook is het belangrijk dat de stichtingen hun honden niet klakkeloos plaatsen, maar goed beoordelen of er een match is tussen de hond en het mogelijk nieuwe baasje. Niemand is gebaat bij een mislukte plaatsing, de geadopteerde hond nog het allerminst.

Adoptiehond naar Nederland 01

Achtergrond

De stichting moet je het nodige kunnen vertellen over de achtergrond van de hond waarin je interesse hebt. Was het een zwerfhond die nog nooit in een huis heeft gewoond? Was het een huishond die is gedumpt? Was het een kettinghond die geen bewegingsvrijheid heeft gekend? Was het een jachthond die is getraind om op prooi te jagen en nu is afgedankt? Het antwoord op die vragen zegt veel over de hond die je in huis haalt.

Betreft het een puppy, dan moet je beseffen dat de puppy pas naar Nederland mag reizen als deze minimaal 15 weken oud is. Dat is dus veel later dan een puppy die van een fokker komt en met 8 weken al naar een gezin kan. Je mist dan een belangrijk deel van de socialisatiefase van de puppy. Hoe is de fase verlopen in het land van herkomst? Is de puppy geboren in de opvang? Maakte de puppy deel uit van een nest? Is de puppy tot aan vertrek bij de moeder en broertje en zusjes gebleven?

Laat je daarom niet afschepen met de mededeling dat er weinig tot niets over de achtergrond bekend is. Dat zal in een enkel geval zo zijn, maar meestal is er wel meer te vertellen. Sowieso over de periode waarin de hond in opvang is bij de stichting. Wat heeft men gezien en gemerkt? Hoe gedraagt de hond zich in de opvang? Hoe is de omgang met mensen en hoe met andere honden en andere dieren?

Het zal duidelijk zijn dat honden uit het buitenland die voor adoptie in Nederland worden aangeboden, geen fijn verleden hebben. Anders zou die hele adoptie natuurlijk niet nodig zijn. Toch is het zaak je goed te laten informeren over het karakter van de hond.

Risico op ziekte

Hoe terecht is de angst voor ziektes die vooral in het warmere gebieden voorkomen? Het antwoord is dat het risico op die ziektes reëel is. Daarom is het belangrijk dat de volwassen honden getest zijn op bepaalde ziektes. Vooral honden die in bewoonde gebieden gezworven hebben zijn vatbaar. Ze hebben een lage natuurlijke weerstand, omdat ze geleefd hebben van menselijk afval.

Het risico op andere ziektes is juist kleiner. Erfelijke ziektes en gebreken komen vooral voor bij rashonden. Honden van gemengd ras zijn wat dat betreft sterker.

Bedenk ook dat veel puppy’s, die je in Nederland kunt kopen, hun oorsprong hebben in de illegale hondenfokkerij. Die puppy’s komen met vervalste papieren zonder enige medische controle naar Nederland. Als koper weet je dat niet, maar juist bij deze puppy’s bestaat de grootste kans op lichamelijke afwijkingen en op besmettingen met allerlei parasieten en bacteriën.

Daarom moet je goed opletten en onderzoek doen als je een hond uit het buitenland wilt adopteren. Waar komt de hond vandaan? Is de stichting betrouwbaar? Zijn de papieren echt? Is er een medische controle geweest? Zijn de puppy’s gevaccineerd? Is bij volwassen honden bloedonderzoek gedaan? Op al die vragen moet je een antwoord vinden.

Adoptiehond naar Nederland 02

Adoptieprocedure

Ga na of de stichting een duidelijk beschreven adoptieprocedure hanteert en lees die procedure goed door.

Een stichting die zichzelf serieus wil presenteren zal de procedure op de website vermelden. Kijk wat erin staat over medische controles voordat de hond uit het land van herkomst vertrekt.

Ga na of de hond voor vertrek alle benodigde vaccinaties heeft gehad. Formeel is alleen de vaccinatie tegen rabiës verplicht, maar je kunt beter geen hond adopteren die niet is gevaccineerd tegen de hondenziekte Distemper, tegen Parvo en tegen Hepatitis.

Vraag of er bij volwassen honden een bloedonderzoek is gedaan. In de landen van herkomst kunnen ziekten voorkomen die we hier niet kennen. Overtuig je ervan dat de hond gezond naar jou toekomt of dat je tenminste op de hoogte bent van een eventuele ziekte. Maak in dat geval ook duidelijke afspraken over de behandeling en wie de kosten van die behandeling draagt. Bedenk dat je een hond niet kunt verzekeren voor een ziekte die al bestond toen de hond voor verzekering werd aangemeld.

Een hond moet gechipt zijn en een Europees dierenpaspoort hebben, dat bij de adoptie aan jou wordt overhandigd.

Als je bij een stichting bekend maakt dat je interesse in een bepaalde hond hebt, dan is het belangrijk hoe de stichting die interesse oppakt. Een goede stichting zal jouw interesse uitgebreid met je doorspreken en in dat gesprek ook aangeven welke punten van belang zijn en of er bijzonderheden zijn met de hond van je keuze. Ook zal een goede stichting een huisbezoek laten doen door iemand die weet waar op te letten en die in staat is jouw vragen te beantwoorden.

Alleen op die manier kan beoordeeld worden of jij en de hond een goede match met elkaar vormen en of de hond in een geschikte woonsituatie komt. Daarbij rekening houdend met zowel de behoeften van de hond als jouw wensen.

Vraag wanneer de adoptie definitief is. Dat behoort pas te zijn bij het tekenen van een contract op het moment dat de hond aan jou wordt overgedragen. Ga ook goed na of je dan de eigenaar van de geadopteerde hond wordt. Er zijn stichtingen die honden plaatsen op basis van een bruikleencontract. Als je dat niet wilt, overtuig je er dan vooraf van dat je een eigendomscontract gaat ondertekenen. Vergeet niet al ruim voor het tekenen van een contract de voorwaarden op te vragen en goed door te lezen. Onderschat dit niet, het is belangrijk dat je weet wat je rechten zijn als er toch iets mis is met de hond of dat de hond toch niet blijkt te passen in jouw situatie.

Op de website van het LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) kun je informatie lezen over het adopteren van een hond uit het buitenland en de daarbij gebruikte contracten.

Adoptiehond LICG contract

Ga tot slot na of de stichting na de adoptie nazorg verleent en hoe lang die nazorg duurt. Je mag niet verwachten dat de stichting elk praktisch probleem voor je op gaat lossen, maar het is wel belangrijk dat je een aanspreekpunt hebt waar je met je vragen terecht kunt.

Kenmerkend

Sommige aspecten zijn kenmerkend voor honden die uit het buitenland geadopteerd worden. Zo zijn veel van deze honden nauwelijks aan mensen gewend, zeker niet langdurig en zo dicht bij zich. Ook hebben deze honden meestal niet geleerd aan een lijn te lopen. Ze weten niet dat ze in huis hun behoefte niet zomaar kunnen doen. Ze kunnen fel zijn op voedsel, bereid dat te verdedigen en geneigd te schrokken.

Deze honden zijn doorgaans totaal onbekend met onze leefwijze en leefomgeving en zullen daar anders op reageren dan honden die in een beschermde omgeving zijn geboren en opgegroeid.

Dat neemt niet weg dat een geadopteerde hond in staat is om met jou een vertrouwensband op te bouwen. De hond kan leren zich aan te passen aan de nieuwe leefsituatie. Daarbij is jouw begeleiding van groot belang. Hoe ouder de hond is, des te meer is de kwaliteit van jouw leiderschap de kern waar het om draait. Verdiep je daarom in wat er komt kijken om een geadopteerde hond goed te begeleiden.

Een heikel punt kan zijn hoe groot de hond gaat worden. Dat speelt met name bij puppy’s van gemengd ras. Wat daarover te zeggen is en hoe belangrijk dat is, kun je lezen in de blog over de grootte van een hond.

Adoptiehond naar Nederland 03

Samenleven met andere dieren

Vraag na of de hond met andere honden samen heeft geleefd of dat ze bijvoorbeeld in hun eentje hebben gezworven. Enerzijds hebben zwerfhonden geleerd dat het beter is geen onnodige vijanden te maken. Anderzijds hebben ze moeten concurreren voor voedsel en hun voedsel moeten verdedigen.

Vraag aan de stichting of ze willen onderzoeken of de hond van jouw keuze met andere dieren samen kan leven. Laat je niet afschepen met de mededeling dat men het niet weet. Overal kan men de hond samen brengen met een andere hond, een kat of een konijn om te kijken hoe de hond reageert. Het geeft nog geen garantie, want jouw hond, kat of konijn kan zelf net even anders reageren op de hond en dan gaat het toch niet goed samen. Dat risico is er altijd, ongeacht waar de hond vandaan komt. Acceptatie en wederzijds respect moeten van twee kanten komen.

Samenleven met kinderen

Soms kan een hond vervelende ervaringen hebben gehad met kinderen en heeft die hond goede begeleiding nodig om nieuwe positieve ervaringen op te doen.

Honden kunnen moeite hebben met kinderen, omdat kinderen een hond als levend speelgoed kunnen zien en er zo mee omgaan. Een hond zal laten merken welke benadering prettig is en welke niet. Als volwassene moet je op die signalen letten. Bestraf de hond niet als hij angstig reageert, gromt of wegloopt. De hond laat zien dat hij niet gediend is van de manier waarop het kind hem benadert. Het is dan nodig je kind te wijzen op de juiste benadering en niet de hond te corrigeren.

Pas ook op dat je kind de hond niet in het nauw brengt, de hond niet als vanzelfsprekend omhelst of de hand op de kop van de hond legt. Als je een hond neemt, is het ook je taak om je kinderen te leren op een goede manier met die hond om te gaan. Dan zal de hond ook geen moeite hebben met kinderen. Ongeacht waar de hond oorspronkelijk vandaan komt.

Conclusie

Adoptiehond naar Nederland 04

Een hond uit het buitenland adopteren kan je een geweldig maatje voor het leven geven. Bovendien help je een hond met een slecht verleden aan een mooie toekomst. Er is dus niets mis met het adopteren van een buitenlandse hond, maar weet waar je aan begint. Verdiep je in de stichting waar je zaken mee wilt doen en laat je goed voorlichten.

Heb je eenmaal een hond uit het buitenland geadopteerd, zorg dan dat je jouw hond goed begeleid om de gewenning zo soepel mogelijk te laten verlopen. Lees vooral ook de blog over het volgen van een cursus of puppytraining.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *